x Comunicació oral x Indagació i recerca x Representacions i models x Resolució de problemes