x Comunicació oral x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Eines TIC x Sortides i treball de camp