x Comunicació oral x Literatura x Exercitació lingüística