x Comunicació oral x Resolució de problemes x Animacions i simulacions x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Representacions i models