x Comunicació oral x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo