x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Eines TIC