x Comunicació oral x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Indagació i recerca