x Comunicació oral x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació escrita