x Comunicació oral x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo x Eines TIC