x Fonts primàries x Raonament i argumentació x Comunicació escrita