x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Indagació i recerca