x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Eines TIC