x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Comunicació oral x Eines TIC