x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació escrita x Gestió d'informació