x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Comunicació oral x Gestió d'informació x Comunicació escrita