x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Indagació i recerca x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita