x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Comunicació oral x Indagació i recerca