x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Fonts primàries x Raonament i argumentació