x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp