x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Eines TIC x Comunicació oral x Sortides i treball de camp