x Indagació i recerca x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp