x Indagació i recerca x Comunicació oral x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita