x Indagació i recerca x Comunicació oral x Resolució de problemes x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp