x Indagació i recerca x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC