x Indagació i recerca x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes