x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Comunicació oral x Eines TIC x Sortides i treball de camp