x Indagació i recerca x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Comunicació oral