x Indagació i recerca x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Comunicació oral