x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Sortides i treball de camp