x Indagació i recerca x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp