x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Comunicació escrita x Comunicació oral x Resolució de problemes x Eines TIC