x Indagació i recerca x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Eines TIC x Resolució de problemes