x Raonament i argumentació x Comunicació oral x Comunicació escrita