x Raonament i argumentació x Gestió d'informació x Exercitació lingüística