x Representacions i models x Mapes i plànols x Indagació i recerca x Animacions i simulacions