x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Indagació i recerca