x Representacions i models x Resolució de problemes x Eines TIC