x Representacions i models x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Resolució de problemes