x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Animacions i simulacions