x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Representacions i models