x Resolució de problemes x Comunicació oral x Comunicació escrita x Eines TIC x Sortides i treball de camp