x Resolució de problemes x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Eines TIC x Indagació i recerca