x Resolució de problemes x Indagació i recerca x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Comunicació oral