x Resolució de problemes x Raonament i argumentació x Gestió d'informació x Representacions i models