x Resolució de problemes x Eines TIC x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Indagació i recerca