x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Indagació i recerca x Comunicació escrita x Eines TIC x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo