x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Indagació i recerca x Comunicació escrita