x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Indagació i recerca