x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Eines TIC