x Sortides i treball de camp x Indagació i recerca x Comunicació oral x Eines TIC x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo